PRAVIDLA HER A ZÁPŮJČKY VYBAVENÍ

Předem upozorňujeme, že v případě, že si zapůjčíte naše zbraně a nevyužijete naši nabídku na uspořádání programu pro vaši hru, jsou pravidla Vaší hry zcela ve Vaší režii a na Vaši odpovědnost. Řídit se tak musíte pouze pokyny pro zápůjčku zbraní viz níže. Pokud však naši nabídu na uspořádání programu využijete, musíte se řídit bezpečnostními pravidly a všeobecnými pravidly popsanými níže.


 
Pokyny pro zápůjčku zbraní
 1. Při jakékoliv manipulaci se zapůjčenými zbraněmi musí mít všichni přítomní bezpodmínečne neustále nasazeny ochranné brýle!
 2. Airsoftové zbraně nemají stejnou odolnost jako ty skutečné. Při manipulaci je třeba předejít pádům, nárazům, ztrátě dílů, či styku s vodou (mrholení či déšť nevadí).
 3. Upozorňujeme že airsoftové zbraně jsou zákonem klasifikovány jako zbraně kategorie D a jsou tak určeny výhradně pro osoby starší 18 let. Mladiství (15-18 let) si zbraň mohou zapůjčit v případě, že donesou náš formulář vyplněný zákonným zástupcem. Mladší 15 let si taktéž smí zapůjčit zbraň. Po celou dobu zápůjčky však musí být přítomen zákonný zástupce, který bude odpovídat za jeho činy.
 4. Do zbraní smí být použito pouze střelivo, které prodáváme nebo střelivo námi výslovně schválené. Nikdy se nesmí opětovně použít již jednou vystřelné kuličky. Použití nekvalitního střeliva nebo střeliva, které bylo už jednou vystřeleno může vézt k poškození zbraně. Plnou cenu opravy by pak pronajímatel vymáhal po nájemci.
 5. Dojde-li k poruše zbraně, neprodleně kontaktujte osobu, která Vám zbraň zapůjčila a informujte ji o nastálé situaci. Nikdy se nesnažte závadu opravit sami, nájemci mají přísně zakázáno zbraně otevírat. Při rozložení / otevření zbraně a jejím následném poškození, nebo ztrátě některých dílů, Vám bude naúčtována plná částka spojená s opravou nebo s dokoupením ztracených dílů.
 6. Jelikož jsou airsoftové zbraně klasifikovány jako zbraně kategorie D, jako takové nesmějí být viditelně nošeny na veřejnosti. Při výběru lokace, ve které chcete svoji soukromou hru uskutečnit přihlédněte k této skutečnosti. V případě, že pro soukromou hru využijete jeden z námi nabízených areálů nebo se zúčastníte veřejné akce, nemusíte si s tímto bodem lámat hlavu, protože jsou areály obehnány vysokou zdí a přístupu nezúčastněných osob je tak zamezeno.

Bezpečnostní pravidla našich akcí
 1. Každý hráč musí mít bezpodmínečne neustále nasazeny ochranné brýle!
 2. Hráčí se musejí řídit pravidly dané akce a pokyny organizátorů.
 3. Do nezúčastněných osob je zakázáno střílet.
 4. Pořádáme airsoftové akce pro osoby starší 18ti let.
 5. Je možná účast mladistvých (15-18 let), ti však musí mít řádně vyplněný formulář zákonným zástupcem.
 6. Na námi pořádaných hrách ručí každý sám za sebe a za svoje činy.
 7. Při pohybu po prostoru, ve kterém se hra odehrává, je nutné dbát zvýšené opatrnosti.
 8. V případě zjištění pohybu nezúčastněné osoby upozorním ostatní hráče zvoláním hesla "CIVIL!" a přestanu hrát do doby, než se situace vyřeší.

Všeobecná pravidla našich akcí
 1. Zásah je platný kamkoliv do těla, oděvu, výstroje, helmy, batohu nebo třeba i boty.
 2. Pro vyšší bezpečnost doporučujeme na kratší vzdálenosti místo střelby na nepřítele raději použít slůvko "MÁŠ!", nacož musí dotyčný zareagovat akceptováním zásahu a odchodem na mrtvoliště.
 3. Po zásahu se s nasazenou reflexní vestou nebo zvednutou rukou ihned odeberete na své mrtvoliště nebo jiné místo určené organizátorem (neplatí při hře na mediky)
 4. Zásah není platný pokud jste si na 100% jisti, že kulička která vás trefila, byla odražená (potom hlasitě zvoláte "ODRAŽENÁ") nebo dostanete-li zásah do zbraně (zvoláte "ZBRAŇ").
 5. Mrvoly neradí, nenapovídají a nekomunikují vysílačkami s ostatními živými hráči.
 6. Mrtvoliště slouží k oživování zasažených hráčů. Vyhýbejte se nepřátelským mrtvolištím (není-li uvedeno jinak)
 7. Zakázáno je ať už vulgárně, či fyzicky napadat nepřítele. Snažte se vše vyřešit v klidu a bez konfliktů.
 8. V prostoru, kde se akce odehrává, je zakázáno ničit majetek, střílet do zvířat, ničit přírodu atp.
 9. Pro zastřelování zbraně před začátkem akce využijte k tomu určené prostory (informace u organizátora).
 10. Použití veškeré pyrotechniky je přísně zakázáno, není-li v popisu akce uvedeno jinak.
 11. Fotografové mají na akci vstup zdarma, pokud se aktivně nezúčastní akce (musí však být vybaveni reflexní vestou a ochrannými brýlemi).
 12. Odpadky prosím vyhazujte do košů, nebo si je odneste s sebou.

Při hře ručí každý sám za sebe a za svoje činy. Je nutné uvědomit si, že se jedná o airsoftovou hru, kde po sobě účastníci stejně jako v pintballu, střílí zbraněmi, které můžou způsobit bolestivá a ve výjimečných případech i krvácivá zranění. Při nedodržení bezpečnostních pravidel hrozí, tak jako v pintballu i velmi vážné poranění očí. Kromě nutných ochranných brýlí (které musí být nasazeny po celou dobu hry a to i na mrtvolišti) doporučujeme i nošení obličejové masky, ochranných rukavic a dalších ochranných prvků v závislosti na tom, jakou míru rizika jste ochotni podstoupit. Pokud někdo někomu způsobí střelbou nebo jiným chováním jakoukoliv újmu či zranění, tento incident se bude vždy řešit ve smyslu střelec/viník v interakci se zasaženým/poškozeným. Pořadatel za to nenese odpovědnost.